คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ก๊อปวาง
  • Author : อนุชิต ชโลธร
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 213
  • ขนาดไฟล์ : 6.98 MB
สูตรลัด GetX เป็นหนังสือในชุด “สูตรลัด ฉบับก๊อปวาง” โดยผู้เขียนหนังสือ “สูตรลัด Flutter : เขียน Flutter ง่ายๆ จากโค้ดตัวอย่าง” เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เน้นการใช้งาน GetX แบบเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เนื้อหาในหนังสือมีเทคนิคในการใช้งาน GetX หลายรูปแบบ ทั้งในเรื่อง State Management, Route Management, Dependency Management และ เครื่องมือต่างๆ ใน GetX อีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น GetResponsiveWidget, Get Connect, Get CLI เป็นต้น เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้การพัฒนาแอปด้วย Flutter ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น