คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อารีรัตน์ อากาศวิภาต
  • ISBN :9786163987501
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 278
  • ขนาดไฟล์ : 12.53 MB
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมพื้นฐานการทำศัลยกรรมในภาวะฉุกเฉินที่ได้พบบ่อยในสุนัขและแมวตลอดจนแสดงภาพกรณีสัตว์ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขด้วยการทำศัลยกรรม เมื่อสัตว์ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่และสามารถที่จะทำการวางยาสลบเพื่อทำการ่าตัดได้
บทที่ 1 การตรวจร่างกายและจัดการก่อนการผ่าตัด 1
การคัดแยกและการตรวจร่างกานสัตว์ในภาวะฉุกเฉิน 2
การใส่หลอดสวนเข้าหลอดเลือดดำ 7
เทคนิคการใส่หลอดสวนเข้าหลอดเลือดดำขนาดใหญ่บริเวณลำคอ 8
เทคนิคการกรีดเปิดผิวหนังเพื่อเข้าถึงหลอดเลือดดำ 11
เทคนิคแทงเข็มเข้าภายในโพรงกระดูกเพื่อให้สารน้ำ 11
การให้สารน้ำเพื่อการรักษา 14
ข้อมูลเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการ 19
การให้ออกซิเจน 22