คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ก๊อปวาง
  • Author : อนุชิต ชโลธร
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 446
  • ขนาดไฟล์ : 48.06 MB
Firebase เป็นบริการ Cloud Platform ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในการใช้งานร่วมกับ Mobile App และ Web App ในหนังสือเล่มนี้จะพาคุณมารู้จักกับบริการต่างๆ ที่อยู่ใน Firebase และการประยุกต์ใช้บริการ Firebase ในด้านต่างๆ ร่วมกับการเขียน App ด้วย Flutter หนังสือเล่มนี้ยังคงแนวคิดเรื่องความเข้าใจและการนำไปประยุกต์ใช้งาน ดังนั้นเพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน แนะนำให้ “ก๊อปวาง” ซอร์สโค้ดในหนังสือ เพื่อทดลองผลลัพท์ต่างๆ ด้วยตนเอง