คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : Suzuki Yoshiyuki (ซูซูกิ โยชิยูกิ)
  • ISBN :9786160846917
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 217
  • ขนาดไฟล์ : 3.21 MB
"ผู้นำก็ต้องมีโค้ช" เล่มนี้ จะเปิดเผย 25 คุณสมบัติที่จำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำ อันได้แก่ 11 คุณสมบัติที่อยากให้ผู้นำมีเป็นอันดับแรก 4 คุณสมบัติเสริมเสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง และ 10 คุณสมบัติสร้างตัวตนและหลักแนวคิดของทีม ซึ่งจะช่วยเป็นโค้ชให้ผู้ที่คิดจะเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่ดี ว่าควรมีความคิดอย่างไร ควรเป็นอย่างไร และไม่ควรเป็นอย่างไร ตลอดจนสามารถสร้างทีมงานให้เป็นผู้นำไปด้วยได้ เพื่อประสิทธิภาพของทีมและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
บทที่ 1 คุณสมบัติที่อยากให้ผู้นำมีเป็นอันดับแรก
- Leader's Way 01 ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์
- Leader's Way 02 ผู้นำต้องตัดสินใจ
- Leader's Way 03 ผู้นำต้องมีพลังเหลือเฟือ
ฯลฯ

บทที่ 2 คุณสมบัติเสริมเสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง
- Leader's Way 12 ผู้นำต้องรักษาสัญญา
- Leader's Way 13 ผู้นำต้องจุดประกายภาวะผู้นำในตัวลูกน้อง
- Leader's Way 14 ผู้นำต้องมองทุกคนในองค์กรเป็นผู้นำ
ฯลฯ

บทที่ 3 10 คุณสมบัติสร้างตัวตนและหลักแนวคิดของทีม
- Leader's Way 16 ผู้นำต้องควบคุมความกดดันในองค์กร
- Leader's Way 17 ผู้นำต้องมองโลกในแง่ดี
- Leader's Way 18 ผู้นำต้องไม่ทะนงตน
ฯลฯ