คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ปัทมา สัปปะพันธ์
  • ISBN :9786163148360
  • ภาษา : Eng
  • จำนวนหน้า : 228
  • ขนาดไฟล์ : 8.43 MB
This textbook is organized into eight units using similar formats and sections. Each unit begins with a set of learning outcomes to guide the students towards the main focus of the unit. The units consist of five main sections as follows สารบัญ Unit 1 Medical Hub Unit 2 Gum Disease Unit 3 Drug Overdose Unit 4 Depression Unit 5 Alternative Medicine Unit 6 Stroke Rehabilitation Unit 7 Food Allergy Unit 8 Diabetes Basics End.
This textbook is organized into eight units using similar formats and sections. Each unit begins with a set of learning outcomes to guide the students towards the main focus of the unit. The units consist of five main sections as follows

สารบัญ
Unit 1 Medical Hub
Unit 2 Gum Disease
Unit 3 Drug Overdose
Unit 4 Depression
Unit 5 Alternative Medicine
Unit 6 Stroke Rehabilitation
Unit 7 Food Allergy
Unit 8 Diabetes Basics
End.