คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
  • ISBN :9786163146274
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 426
  • ขนาดไฟล์ : 15.61 MB
หนังสือความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ จากประสบการณ์ของผู้เขียนด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศของธุรกิจขนาดใหญ่ การสอนและการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการของระบบสารสนเทศ รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์มาโดยตลอด เพื่อทำให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศมีความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศมาก่อน
หนังสือความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ จากประสบการณ์ของผู้เขียนด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศของธุรกิจขนาดใหญ่ การสอนและการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการของระบบสารสนเทศ รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์มาโดยตลอด เพื่อทำให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศมีความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศมาก่อน