คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์
  • ISBN :9786163145857
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 329
  • ขนาดไฟล์ : 15.98 MB
หนังสือนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านสถิติอุตสาหกรรม และการออกแบบ และการวิเคราะห์การทดลอง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนเพื่อให้เกิด ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นถึงปัญหาที่พบในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่มีอยู่โดยทั่วไป
หนังสือนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านสถิติอุตสาหกรรม และการออกแบบ และการวิเคราะห์การทดลอง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนเพื่อให้เกิด ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นถึงปัญหาที่พบในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่มีอยู่โดยทั่วไป