คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ภรณี อุทโยภาส
  • ISBN :9786163143136
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 517
  • ขนาดไฟล์ : 11.07 MB
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ทางด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม อาหารและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจข่าวสารความก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ทางด้านการแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม อาหารและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจข่าวสารความก้าวหน้า ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน