คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : อรพรรณ โพชนุกูล
  • ISBN :9786163142276
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 125
  • ขนาดไฟล์ : 3.35 MB
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ป่วยและญาติ เป็นสิ่งสำคัญและเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการรักษาโรคภูมิแพ้และโรคหืดมีประสิทธิภาพสูงสุด หนังสือ "ภูมิแพ้ที่ไม่แพ้" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และโรคหืดไว้อย่างครอบคลุม ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อ่านสนุก เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ป่วยและญาติ เป็นสิ่งสำคัญและเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการรักษาโรคภูมิแพ้และโรคหืดมีประสิทธิภาพสูงสุด หนังสือ "ภูมิแพ้ที่ไม่แพ้" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และโรคหืดไว้อย่างครอบคลุม ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อ่านสนุก เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ