คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : จันทริมา เจริญพันธุ์
  • ISBN :9786163147301
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 144
  • ขนาดไฟล์ : 7.57 MB
ตำราเรื่อง ระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ ใช้ประกอบการสอนบรรยายวิชา พศ.023 การเคลื่อนไหวและระบบประสาท ซึ่งเป็นรายวิชาในการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ ถึงหลักการทำงานของระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตำราเล่มนี้มีการใช้คำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษเป็นบางคำ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนของนักศึกษา และภายหลังจากจบการบรรยายร่วมกับการศึกษารายละเอียดจากตำราเล่มนี้แล้วผู้เขียนหวังว่านักศึกษาจะสามารถใช้ประโยชน์จากตำราเล่มนี้ในการทบทวนความรู้ และเป็นพื้นฐานความเข้าใจ เพื่อนำไปต่อยอดเมื่อศึกษาต่อไปในอนาคตได้
ตำราเรื่อง ระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ ใช้ประกอบการสอนบรรยายวิชา พศ.023 การเคลื่อนไหวและระบบประสาท ซึ่งเป็นรายวิชาในการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ ถึงหลักการทำงานของระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตำราเล่มนี้มีการใช้คำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษเป็นบางคำ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนของนักศึกษา และภายหลังจากจบการบรรยายร่วมกับการศึกษารายละเอียดจากตำราเล่มนี้แล้วผู้เขียนหวังว่านักศึกษาจะสามารถใช้ประโยชน์จากตำราเล่มนี้ในการทบทวนความรู้ และเป็นพื้นฐานความเข้าใจ เพื่อนำไปต่อยอดเมื่อศึกษาต่อไปในอนาคตได้