คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์
  • ISBN :9786163143341
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 256
  • ขนาดไฟล์ : 6.75 MB
หนังสือเล่มนี้มิอาจลุล่วงไปได้ หากปราศจากเสียคำาแนะนำาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ที่ผู้เขียนได้รับจากครูอาจารย์และเพื่อนๆ แพทย์พยาบาลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยและจัดการกับปัญหายาเสพติด สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 จัดการกับสิ่งกระตุ้นเตือน บทที่ 3 การให้รางวัลเมื่อไม่เสพยา บทที่ 4 ตัวอย่างและการเอาอย่าง บทที่ 5 สื่อและการตลาดทางสังคม บทที่ 6 การเพิ่มทักษะชีวิต บทที่ 7 จัดการกับเครือข่ายสังคม ฯลฯ
หนังสือเล่มนี้มิอาจลุล่วงไปได้ หากปราศจากเสียคำาแนะนำาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ที่ผู้เขียนได้รับจากครูอาจารย์และเพื่อนๆ แพทย์พยาบาลทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยและจัดการกับปัญหายาเสพติด

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 จัดการกับสิ่งกระตุ้นเตือน
บทที่ 3 การให้รางวัลเมื่อไม่เสพยา
บทที่ 4 ตัวอย่างและการเอาอย่าง
บทที่ 5 สื่อและการตลาดทางสังคม
บทที่ 6 การเพิ่มทักษะชีวิต
บทที่ 7 จัดการกับเครือข่ายสังคม
ฯลฯ