คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 147
  • ขนาดไฟล์ : 1.74 MB
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากต่อภาคเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศได้สูงถึงร้อยละ 5 ของ GDP อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จากการส่งออกสูงเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันยายนานถึง 13 ปี ปีที่พิมพ์ : 2552