คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 163
  • ขนาดไฟล์ : 1.71 MB
อุตสาหกรรมยายนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีมูลค่า การค้าที่สูง แต่เป็นอุตสาหรรมที่มีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของบรรษัทข้ามชาติเพียงไม่กี่บริษัท โดยไทยไม่มีบริษัทผลิตรถยนต์เป็นของตนเอง แต่เป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของบรรษัทยานยนต์ข้ามชาติหลายๆ บริษัท ปีที่พิมพ์ : 2552