คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
  • ISBN :9786160847969
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 203
  • ขนาดไฟล์ : 9.73 MB
เรียบเรียงจากยูทูบช่อง "Dr.V Channel" โดย "นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย" แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมองระบบประสาท เพื่อบอกเล่าเรื่องโรคภัยใกล้ตัว เช่น โรคความดัน หลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง สมองเสื่อม ปวดหน้า ปวดหัว ปวดไมเกรน เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพกายให้ดีตามวัย ด้วยสุขภาพใจที่มีสุข ซึ่งส่งผลถึงช่วงชีวิตที่มีความสุข สุขภาพดี (Healthspan) ดังใจปรารถนา